KODEKS GIMNAZJALISTY - ZSP Wińsko

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne

KODEKS GIMNAZJALISTY

GIMNAZJUM

KODEKS GIMNAZJALISTY


    1. Szanuję każdego człowieka, jego życie, godność, mienie, przekonania.
    2. Jestem odpowiedzialny za słowo – pielęgnuję mowę ojczystą.
    3. Dbam o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych.
    4. Żyję bez nałogów
    5. Godnie reprezentuję szkołę poprzez:
        - odpowiedni strój na co dzień i od święta
        - wysoką kulturę osobistą
        - rozwijanie zainteresowań
        - udział w życiu kulturalnym szkoły i środowiska
    6. Sumiennie i odpowiedzialnie realizuję zadania wynikające z przynależności do społeczności szkolnej.
    7. Reaguję na każdy przejaw złego zachowania, agresji, wandalizmu.
    8. Jestem odpowiedzialny za środowisko naturalne, okazuję szacunek wobec natury, praw przyrody.
    9. Dokonując wyborów, jestem świadomy konsekwencji.

IDEAŁ  ABSOLWENTA

    Nasz absolwent:
    1. Umie odróżnić dobro i zło.
    2. Cechuje go wysoka kultura bycia.
    3. Dąży do wyznaczonych celów.
    4. Jest tolerancyjny.
    5. Jest sumienny i uczciwy.
    6. Otwarty na wiedzę.
    7. Jest ambitny.
    8. Cechuje go aktywność społeczna.
    9. Jest odpowiedzialny.
    10.Jest samodzielny.
    11.Ma poczucie przynależności do społeczności lokalnej, narodowej, europejskiej.
    12.Jest wrażliwy na krzywdę innych.
    13.Jest aktywny w samorozwoju.
    14.Jest odporny na niepowodzenia.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego