KOMUNIKATY - ZSP Wińsko

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne

KOMUNIKATY

KOMUNIKATY

Szanowni Rodzice!

    Dyrekcja ZSP w Wińsku, informuję, że zajęcia w szkole i w przedszkolu od dnia 29 kwietnia 2019. (poniedziałek) zostają wznowione i odbywać się będą zgodnie z obowiązującym planem zajęć. Strajk został zawieszony.

                                                                      Zapraszamy do szkoły i przedszkola.

                                                                                                                                                           
Z POWAŻANIEM DYREKCJA


                       KOMUNIKAT!
                                  Szanowni Rodzice

      Informujemy, że strajk nauczycieli naszej szkoły  jest kontynuowany.  W przedszkolu i w szkole organizowane są zajęcia opiekuńcze w łączonych grupach. Przedszkole od jutra tj. 25 kwietnia 2019 będzie czynne od godz. 6.00 do godz. 16.30, świetlica szkolna od godz. 7.00 do godz. 16.00.

                      O ewentualnych zmianach będziemy informować na bieżąco.
                                                                                                       
Dyrekcja


                   
KOMUNIKAT!

                                            Szanowni Rodzice uczniów naszej szkoły

oraz oddziałów przedszkolnych.

             W związku z nadal trwającą akcją protestacyjną spowodowaną brakiem porozumienia między stroną rządową, a związkami zawodowymi, większość pracowników naszej szkoły przystąpiła do strajku.  W tej sytuacji należy liczyć się z utrudnieniami w organizacji zajęć lekcyjnych.  Może dojść do sytuacji, w której opieka w świetlicy szkolnej będzie niemożliwa, jeśli liczba uczniów przekroczy dopuszczalne maksimum.   Zwracamy się do Państwa z prośbą o przewidzenie i zapewnienie opieki swojemu dziecku  w czasie strajku.

Bardzo prosimy o zrozumienie w tej trudnej sytuacji.
W przypadku uzyskania porozumienia związków zawodowych z rządem wszystkie zajęcia będą odbywały się zgodnie z planem lekcji

                                                                                                                 Dyrekcja ZSP Wińsko

KOMUNIKAT
dla ósmoklasistów

Egzaminy odbędą się w planowanym terminie, prosimy uczniów klas ósmych o przybycie do szkoły na godzinę 8.00 - prosimy o zabranie czarnego długopisu!!!

       -  15.04 (poniedziałek)   
   godz. 9.00    język polski   -  AULA  (s. 1),    wydłużony czas-  sala 702  (s. 2) ,   sala 706  (s. 3)
       
-  16.04 (wtorek)

  godz. 9.00  matematyka - AULA (s. 1)    wydłużony czas -  sala 702 (s. 2),   sala 706  (s. 3)

       -  17.04 (środa)
  godz. 9.00 - rozpoczynają    egzaminy z języka niemieckiego i języka angielskiego
w salach:   802 (j. angielski),  803
(j. angielski),  804 (j. niemiecki),  805 (j. angielski),  806 (j. angielski)                                      (listy zdających będą wywieszone na drzwiach sal)
Prosimy przewodniczących klas 8A i 8B o przybycie do gabinetu dyrektora o godz. 8.30 -   s. 207


UWAGA RODZICE


Szanowni Rodzice - dzieci oddziałów przedszkolnych

Niniejszym informujemy, że w związku z trwającą w naszej szkole - Zespole Szkół Publicznych w Wińsku akcją strajkową oraz egzaminami: gimnazjalnym i ósmoklasisty:

Przedszkole
od dnia 12.04.2019r. do odwołania
czynne będzie w godz. od 7.30 do 15.30.


O zmianach będziemy Państwa na bieżąco informować przez stronę internetową szkoły.

                                                                                     Dyrekcja Szkoły

UWAGA RODZICE


ZALEGŁOŚCI W OPŁATACH ZA:

-  DOŻYWIANIE  W SZKOLE
-  DOŻYWIANIE I POBYT  W PRZEDSZKOLU

Niniejszym informujmy, że bardzo wielu rodziców posiada zaległości w opłatach  za dożywianie w szkole oraz za dożywianie i pobyt w przedszkolu.
Jednocześnie informujemy, że powyższe opłaty terminowo należy uiszczać za dany miesiąc z góry:
np. za IV.2019r. do:
- 15.04.2019r. za dożywianie,
- 10.04.2019r. za pobyt.

W związku z powyższym proszę rodziców o niezwłoczne uregulowanie należnych opłat.


KOMUNIKAT dla gimnazjalistów


Egzaminy odbędą się w planowanym terminie, prosimy uczniów gimnazjum o przybycie do szkoły na godzinę 8.00 - prosimy o zabranie czarnego długopisu!!!

    -  10.04 (środa)   
godz. 9.00 - 10.00   historia, wos -  AULA  (s. 1)   wydłużony czas- 9.00 - 10.20  sala 702  (s. 2)
godz. 11.00 - 12.30  j. polski  - AULA  (s. 1)            
wydłużony czas - 11.00 - 13.15 sala 702 (s. 2)

    -  11.04 (czwartek)
godz. 9.00 - 10.00  przyrodnicze  - AULA (s. 1)      wydłużony czas - 9.00 - 10.20   sala 702 (s. 2)
godz. 11.00 - 12.30 matematyka - AULA (s. 1)      
wydłużony czas - 11.00 - 13.15 sala 702 (s. 2)

     -  12.04 (piątek)
egzaminy z języka niemieckiego i języka angielskiego rozpoczynają się o godz. 9.00
w salach:  802, 803, 804, 805, 806, 807  (listy zdających będą wywieszona na drzwiach sal)

EGZAMINY ÓSMOKLASISTÓW ODBĘDĄ SIĘ  OD. 15.04  DO  17.04 2019 R. OD GODZ 9.00 PROSIMY UCZNIÓW O PRZYBYCIE DO SZKOŁY  NA 8.00  - HARMONOGRAM PODAMY W ODRĘBNYM KOMUNIKACIE

KOMUNIKAT!

                                            Szanowni Rodzice uczniów naszej szkoły

oraz oddziałów przedszkolnych.

    W związku z tym, że nadal nie ma porozumienia miedzy stroną rządową, a związkami zawodowymi, prawdopodobnie od poniedziałku 8.04.2019 r. większość pracowników naszej szkoły przystąpi do strajku.  W tej sytuacji należy liczyć się z koniecznością odwołania zajęć.  Może dojść do sytuacji, w której opieka w świetlicy szkolnej będzie niemożliwa, jeśli liczba uczniów przekroczy dopuszczalne maksimum.   Zwracamy się do Państwa z prośbą o przewidzenie i zapewnienie opieki swojemu dziecku  w czasie strajku.
   Jednocześnie informujemy, że dołożymy wszelkich starań, by egzaminy: gimnazjalny i ósmoklasisty odbyły się zgodnie z harmonogramem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Bardzo prosimy o zrozumienie w tej trudnej sytuacji.

W przypadku uzyskania porozumienia związków zawodowych z rządem wszystkie zajęcia będą odbywały się zgodnie z planem lekcji.

                                                                           Dyrekcja ZSP Wińsko                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         KOMUNIKAT!

                                     Szanowni Rodzice uczniów naszej szkoły                                     i oddziałów przedszkolnych

     Od dzisiaj tj. 8 kwietnia 2019 roku rozpoczęła się akcja strajkowa w ZSP.
Pragniemy poinformować Państwa
, że dołożymy wszelkich starań, by egzaminy: gimnazjalny i ósmoklasisty odbyły się zgodnie z harmonogramem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Prosimy uczniów klas gimnazjalnych o przybycie do szkoły na godz. 8.00 w środę 10 kwietnia 2019 r. na egzamin części humanistycznej, w czwartek 11 kwietnia 2019 r. na 8.00 część matematyczno-przyrodnicza i 12 kwietnia 2019 na 8.00 na część językową.
    Egzamin ósmoklasisty odbędzie się od 15 kwietnia 2019 do 17 kwietnia 2019 r. prosimy uczniów klas ósmych o przybycie do szkoły również na godzinę 8.00.
       Przypominamy Państwu, że od dnia 10 kwietnia do 17 kwietnia 2019 r. na czas egzaminów uczniowie od klas I-VII mają wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych według harmonogramu podanego przez wychowawców klas we wrześniu 2018 r.
                                                                       Dyrekcja ZSP Wińsko


UWAGA !
WAŻNA INFORMACJA !
Szanowni Rodzice - uczniów naszej szkoły oraz oddziałów przedszkolnych.


      Niniejszym informujemy, że w Zespole Szkół Publicznych w Wińsku w związku z ogólnokrajową akcją strajkową i wynikami przeprowadzonego w naszej szkole referendum - (za strajkiem opowiedziało się 87% pracowników) - prawdopodobnie od 8 kwietnia 2019r. do odwołania rozpocznie się akcja strajkowa. W okresie strajku dyrektor szkoły ma obowiązek zapewnić bezpieczne warunki pobytu uczniów w szkole. W tym okresie będą zorganizowane doraźne zastępstwa oraz zajęcia opiekuńcze na świetlicy szkolnej. Zachodzi jednak uzasadniona obawa, że zajęcia mogą zostać zawieszone z uwagi na zbyt małą liczbę nauczycieli mogących sprawować opiekę nad Państwa dziećmi.
     Jednocześnie informujemy, że podczas ewentualnej akcji strajkowej odjazdy autobusów szkolnych będą odbywać  się bez zmian, a także szkolna stołówka będzie działać  jak dotychczas.
     O rozwoju sytuacji będziemy Państwa na bieżąco informować za pośrednictwem strony internetowej szkoły.
                                                                         
Dyrekcja ZSP Wińsko


WYJAZD  NA  MECZ DO LUBINA  13 MAJA  --> szczegóły tutaj

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego