KOMUNIKATY - ZSP Wińsko

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne

KOMUNIKATY

KOMUNIKATY

INFORMACJA O PRZERWIE WAKACYJNEJ

REKRUTACJA  ELEKTRONICZNA  DO SZKÓŁ  PONADGIMNAZJALNYCH  I  PONADPODSTAWOWYCH

UWAGA !
WAŻNA INFORMACJA !

            Drodzy uczniowie klas ósmych i gimnazjalnych!

     Informujemy, że z dniem dzisiejszym, tj 13 maja 2019 r. rozpoczyna się się rekrutacja elektroniczna do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych. Rekrutacja odbywa się elektronicznie poprzez platformę firmy Vulcan dostępną na stronie:

                                                 https://dolnoslaskie.edu.com.pl/kontakty/

     Jeżeli nie będziecie mogli sobie poradzić lub nie jesteście pewni jak to zrobić w naszej szkole służy pomocą Pani Pedagog Ela Kuklińska, Informatyk Pani Krysia Bajrakowska (od 20 maja) oraz wychowawcy klas.

                                                                                 Dyrekcja szkoły.

NFORMACJA O PRZERWIE WAKACYJNEJ
W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM W WIŃSKU.


      Informujemy, iż od dnia 01.07.2019r. do dnia 31.07.2019r. w naszym przedszkolu będzie przerwa wakacyjna. W tym czasie będzie możliwość skorzystania z przedszkola zastępczego.
   Przedszkolem zastępczym na ten okres będzie przedszkole w Krzelowie. Rodzice proszeni są zgłaszać u wychowawców grup do dnia 10 czerwca 2019 r. chęć skorzystania z przedszkola zastępczego.
                                                             
                                                              
Dyrekcja ZSP

BIOFEEDBACK W ZESPOLE SZKÓŁ PUBLICZNYCH W WIŃSKU

W Zespole Szkół Publicznych w Wińsku od listopada prowadzone będą bezpłatne zajęcia metodą EEG Biofeedback.
Trening EEG Biofeedback w szkole szczególnie wykorzystywany będzie w celu usprawnienia koncentracji uwagi, spostrzegania, pamięci ucznia jak i jego tempa pracy.
Ma też za zadanie wyeliminować stres szkolny i zminimalizować niepożądane zachowania uczniów. Biofeedback wspomoże rozwój edukacyjny, społeczny i emocjonalny ucznia.
Metoda ta została opracowana przez naukowców z ośrodka lotów kosmicznych NASA
w USA, powszechnie nazywana „terapią XXI wieku”- jest oficjalną metodą terapeutyczną wpisaną do Międzynarodowego Spisu Procedur Medycznych. Od ponad 10 lat stosowana jest również
w Polsce. Wykorzystywana jest w medycynie, psychologii, pedagogice, treningu personalnym, sporcie i w biznesie.
       EEG Biofeedback jest skuteczną formą terapii stosowaną przy m.in.:
- zespole nadpobudliwości ruchowej,
- zaburzeniu koncentracji uwagi i pamięci,
- zaburzeniach rozwoju psychomotorycznego wieku dziecięcego,
- specyficznych trudnościach w czytaniu i pisaniu (dysleksji, dysortografii),
- impulsywności i agresji oraz zaburzeniach zachowania,
- zaburzeniach rozwoju mowy w trakcie zajęć logopedycznych,
- problemach w uczeniu się,
- autyzmie i syndromie Aspergera,
- zaburzonej samooceny dziecka.

• Terapia ma charakter indywidualny.
• Zajęcia odbywać się będą raz w tygodniu i trwać około godziny.
• Dziecku objętemu terapią przysługuje 10 bezpłatnych treningów.
• O przyjęciu na treningi decyduje kolejność zgłoszeń, które przyjmowane są przez nauczyciela prowadzącego. Zajęcia prowadzone będą przez certyfikowanego trenera EEG Biofeedback.
          Co to jest EEG Biofeedback?
EEG Biofeedback - Jest  nowoczesną metodą terapii zwiększającą efektywność pracy mózgu. W treningu  wykorzystuje się to, że mózg w ramach swojej aktywności wytwarza fale, które są rejestrowane przez aparat EEG. Parametry tych fal są charakterystyczne dla rożnych rodzajów aktywności mózgu. Kiedy jesteśmy głęboko zrelaksowani mózg wytwarza fale alfa, w trakcie skupienia i koncentracji – fale beta, rozdrażnieni i zdenerwowani emitujemy fale o wyższych częstotliwościach.
Podczas treningu osoba ucząca się widzi na ekranie zapis swoich fal mózgowych w postaci videogry i może wpływać na nie odpowiednio kierując aktywnością mózgu.
Biofeedback jest metodą bezpieczną (bez skutków ubocznych), bezbolesną, metodą dającą trwałe efekty, ponieważ dzięki systematycznemu powtarzaniu dziecko uczy się nowych schematów funkcjonowania, aż stanie się dla niego nawykiem, który trwa nadal i umacnia się mimo zakończenia sesji treningowej. Atrakcyjna forma pracy (gry multimedialne) sprawiają, że doskonalenie koncentracji uwagi i innych umiejętności stają się dla dziecka prawdziwą przyjemnością.

Zasady przyjmowania na terapię:

1
. Aktualne zaświadczenie od lekarza neurologa lub psychiatry o braku przeciwwskazań do terapii biofeedback.
2. Zgoda rodzica na udział dziecka w zajęciach.
3. Wniosek o przyjęcie dziecka na zajęcia EEG-Biofeedback. - do pobrabia

KOMUNIKAT

UWAGA !
WAŻNA INFORMACJA !

            Szanowni Rodzice oraz  uczniowie naszej szkoły

      W  związku pracami   budowlanymi  w  obrębie  stadionu  w  Wińsku  przejście od ul. Piłsudskiego przez stadion do szkoły jest zamknięte od 9.05.2019 r. do odwołania
ze względów bezpieczeństwa.
                                                                                  


Szanowni Rodzice!

    Dyrekcja ZSP w Wińsku, informuję, że zajęcia w szkole i w przedszkolu od dnia 29 kwietnia 2019. (poniedziałek) zostają wznowione i odbywać się będą zgodnie z obowiązującym planem zajęć. Strajk został zawieszony.

                                                                      Zapraszamy do szkoły i przedszkola.

                                                                                                                                                           
Z POWAŻANIEM DYREKCJA


                       KOMUNIKAT!
                                  Szanowni Rodzice

      Informujemy, że strajk nauczycieli naszej szkoły  jest kontynuowany.  W przedszkolu i w szkole organizowane są zajęcia opiekuńcze w łączonych grupach. Przedszkole od jutra tj. 25 kwietnia 2019 będzie czynne od godz. 6.00 do godz. 16.30, świetlica szkolna od godz. 7.00 do godz. 16.00.

                      O ewentualnych zmianach będziemy informować na bieżąco.
                                                                                                       
Dyrekcja


                   
KOMUNIKAT!

                                            Szanowni Rodzice uczniów naszej szkoły

oraz oddziałów przedszkolnych.

             W związku z nadal trwającą akcją protestacyjną spowodowaną brakiem porozumienia między stroną rządową, a związkami zawodowymi, większość pracowników naszej szkoły przystąpiła do strajku.  W tej sytuacji należy liczyć się z utrudnieniami w organizacji zajęć lekcyjnych.  Może dojść do sytuacji, w której opieka w świetlicy szkolnej będzie niemożliwa, jeśli liczba uczniów przekroczy dopuszczalne maksimum.   Zwracamy się do Państwa z prośbą o przewidzenie i zapewnienie opieki swojemu dziecku  w czasie strajku.

Bardzo prosimy o zrozumienie w tej trudnej sytuacji.
W przypadku uzyskania porozumienia związków zawodowych z rządem wszystkie zajęcia będą odbywały się zgodnie z planem lekcji

                                                                                                                 Dyrekcja ZSP Wińsko

KOMUNIKAT
dla ósmoklasistów

Egzaminy odbędą się w planowanym terminie, prosimy uczniów klas ósmych o przybycie do szkoły na godzinę 8.00 - prosimy o zabranie czarnego długopisu!!!

       -  15.04 (poniedziałek)   
   godz. 9.00    język polski   -  AULA  (s. 1),    wydłużony czas-  sala 702  (s. 2) ,   sala 706  (s. 3)
       
-  16.04 (wtorek)

  godz. 9.00  matematyka - AULA (s. 1)    wydłużony czas -  sala 702 (s. 2),   sala 706  (s. 3)

       -  17.04 (środa)
  godz. 9.00 - rozpoczynają    egzaminy z języka niemieckiego i języka angielskiego
w salach:   802 (j. angielski),  803
(j. angielski),  804 (j. niemiecki),  805 (j. angielski),  806 (j. angielski)                                      (listy zdających będą wywieszone na drzwiach sal)
Prosimy przewodniczących klas 8A i 8B o przybycie do gabinetu dyrektora o godz. 8.30 -   s. 207


UWAGA RODZICE


Szanowni Rodzice - dzieci oddziałów przedszkolnych

Niniejszym informujemy, że w związku z trwającą w naszej szkole - Zespole Szkół Publicznych w Wińsku akcją strajkową oraz egzaminami: gimnazjalnym i ósmoklasisty:

Przedszkole
od dnia 12.04.2019r. do odwołania
czynne będzie w godz. od 7.30 do 15.30.


O zmianach będziemy Państwa na bieżąco informować przez stronę internetową szkoły.

                                                                                     Dyrekcja Szkoły

UWAGA RODZICE


ZALEGŁOŚCI W OPŁATACH ZA:

-  DOŻYWIANIE  W SZKOLE
-  DOŻYWIANIE I POBYT  W PRZEDSZKOLU

Niniejszym informujmy, że bardzo wielu rodziców posiada zaległości w opłatach  za dożywianie w szkole oraz za dożywianie i pobyt w przedszkolu.
Jednocześnie informujemy, że powyższe opłaty terminowo należy uiszczać za dany miesiąc z góry:
np. za IV.2019r. do:
- 15.04.2019r. za dożywianie,
- 10.04.2019r. za pobyt.

W związku z powyższym proszę rodziców o niezwłoczne uregulowanie należnych opłat.


KOMUNIKAT dla gimnazjalistów


Egzaminy odbędą się w planowanym terminie, prosimy uczniów gimnazjum o przybycie do szkoły na godzinę 8.00 - prosimy o zabranie czarnego długopisu!!!

    -  10.04 (środa)   
godz. 9.00 - 10.00   historia, wos -  AULA  (s. 1)   wydłużony czas- 9.00 - 10.20  sala 702  (s. 2)
godz. 11.00 - 12.30  j. polski  - AULA  (s. 1)            
wydłużony czas - 11.00 - 13.15 sala 702 (s. 2)

    -  11.04 (czwartek)
godz. 9.00 - 10.00  przyrodnicze  - AULA (s. 1)      wydłużony czas - 9.00 - 10.20   sala 702 (s. 2)
godz. 11.00 - 12.30 matematyka - AULA (s. 1)      
wydłużony czas - 11.00 - 13.15 sala 702 (s. 2)

     -  12.04 (piątek)
egzaminy z języka niemieckiego i języka angielskiego rozpoczynają się o godz. 9.00
w salach:  802, 803, 804, 805, 806, 807  (listy zdających będą wywieszona na drzwiach sal)

EGZAMINY ÓSMOKLASISTÓW ODBĘDĄ SIĘ  OD. 15.04  DO  17.04 2019 R. OD GODZ 9.00 PROSIMY UCZNIÓW O PRZYBYCIE DO SZKOŁY  NA 8.00  - HARMONOGRAM PODAMY W ODRĘBNYM KOMUNIKACIE

KOMUNIKAT!

                                            Szanowni Rodzice uczniów naszej szkoły

oraz oddziałów przedszkolnych.

    W związku z tym, że nadal nie ma porozumienia miedzy stroną rządową, a związkami zawodowymi, prawdopodobnie od poniedziałku 8.04.2019 r. większość pracowników naszej szkoły przystąpi do strajku.  W tej sytuacji należy liczyć się z koniecznością odwołania zajęć.  Może dojść do sytuacji, w której opieka w świetlicy szkolnej będzie niemożliwa, jeśli liczba uczniów przekroczy dopuszczalne maksimum.   Zwracamy się do Państwa z prośbą o przewidzenie i zapewnienie opieki swojemu dziecku  w czasie strajku.
   Jednocześnie informujemy, że dołożymy wszelkich starań, by egzaminy: gimnazjalny i ósmoklasisty odbyły się zgodnie z harmonogramem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Bardzo prosimy o zrozumienie w tej trudnej sytuacji.

W przypadku uzyskania porozumienia związków zawodowych z rządem wszystkie zajęcia będą odbywały się zgodnie z planem lekcji.

                                                                           Dyrekcja ZSP Wińsko                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         KOMUNIKAT!

                                     Szanowni Rodzice uczniów naszej szkoły                                     i oddziałów przedszkolnych

     Od dzisiaj tj. 8 kwietnia 2019 roku rozpoczęła się akcja strajkowa w ZSP.
Pragniemy poinformować Państwa
, że dołożymy wszelkich starań, by egzaminy: gimnazjalny i ósmoklasisty odbyły się zgodnie z harmonogramem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Prosimy uczniów klas gimnazjalnych o przybycie do szkoły na godz. 8.00 w środę 10 kwietnia 2019 r. na egzamin części humanistycznej, w czwartek 11 kwietnia 2019 r. na 8.00 część matematyczno-przyrodnicza i 12 kwietnia 2019 na 8.00 na część językową.
    Egzamin ósmoklasisty odbędzie się od 15 kwietnia 2019 do 17 kwietnia 2019 r. prosimy uczniów klas ósmych o przybycie do szkoły również na godzinę 8.00.
       Przypominamy Państwu, że od dnia 10 kwietnia do 17 kwietnia 2019 r. na czas egzaminów uczniowie od klas I-VII mają wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych według harmonogramu podanego przez wychowawców klas we wrześniu 2018 r.
                                                                       Dyrekcja ZSP Wińsko


UWAGA !
WAŻNA INFORMACJA !
Szanowni Rodzice - uczniów naszej szkoły oraz oddziałów przedszkolnych.


      Niniejszym informujemy, że w Zespole Szkół Publicznych w Wińsku w związku z ogólnokrajową akcją strajkową i wynikami przeprowadzonego w naszej szkole referendum - (za strajkiem opowiedziało się 87% pracowników) - prawdopodobnie od 8 kwietnia 2019r. do odwołania rozpocznie się akcja strajkowa. W okresie strajku dyrektor szkoły ma obowiązek zapewnić bezpieczne warunki pobytu uczniów w szkole. W tym okresie będą zorganizowane doraźne zastępstwa oraz zajęcia opiekuńcze na świetlicy szkolnej. Zachodzi jednak uzasadniona obawa, że zajęcia mogą zostać zawieszone z uwagi na zbyt małą liczbę nauczycieli mogących sprawować opiekę nad Państwa dziećmi.
     Jednocześnie informujemy, że podczas ewentualnej akcji strajkowej odjazdy autobusów szkolnych będą odbywać  się bez zmian, a także szkolna stołówka będzie działać  jak dotychczas.
     O rozwoju sytuacji będziemy Państwa na bieżąco informować za pośrednictwem strony internetowej szkoły.
                                                                         
Dyrekcja ZSP Wińsko


WYJAZD  NA  MECZ DO LUBINA  13 MAJA  --> szczegóły tutaj

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego